Black Ribbon

ค้นหาข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บ

วันนี้ 2

สัปดาห์นี้ 31

เดือนนี้ 145

ผู้เข้าชมทั้งหมด 13669

พิธีพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ ให้กับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” วันที่ 20 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”
วันที่ 20 – 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ถวายรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ถวายรายงานผลการดำเนินงานการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
12 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3
วันที่ 12 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
วันที่ 1 – 2 เมษายน 2558 ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี
ถวายรายงานผลการดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันพืชมงคล เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
“กระเจี๊ยบบ้านประโยชน์แท้ แก่มหาชน” สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
แสดงนิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลคลองชะอุ่น
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม ตำบลคลองชะอุ่น

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

60 พรรษา 60 พันธุ์ไม้สีม่วง

วันอาทิตย์ ที่ พฤศจิกายน 2558

ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งตาหนอน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา 60 พันธุ์ไม้สีม่วง โดยนายวงศ์ศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายกทะนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายดำรงค์ เทือกสุบรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอพนม และหัวหน้าส่วนราชการ ต่างๆ และชาวท้องถิ่น ท้องที่อำเภอพนม อำเภอบ้านตาขุน  อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอวิภาวดี  ประชาชน กลุ่มองค์กร อสม. กลุ่มสตรี และทุกภาคส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งตาหนอน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

       

   

Copyright © 2015-2017. www.Klongchaun.go.th All Rights Reserved